Правила оформлення тез

Для участі у конференції в якості доповідача необхідно надіслати не пізніше дедлайну тези доповідей на адресу fosslviv@gmail.com.

Тези надаються українською, російською, білоруською, польською або англійською мовами.
Примітка: доповіді авторів з України друкуються виключно українською мовою. Для осіб, що не володіють українською мовою, оргкомітет забезпечує переклад доповіді українською.

Рекомендований об’єм тез – від однієї до трьох сторінок формату А5 (приблизно до шести тисяч символів, не враховуючи пробіли), шрифт Times New Roman 10pt з інтервалом 1, поля 15 мм.

  • В першому рядку вказується назва доповіді прописними літерами.
  • У другому рядку – прізвище та ініціали авторів доповіді малими літерами (прізвище доповідача має бути підкреслено).
  • Далі – повна назва організації та електронна адреса для зв’язку з авторами
  • Далі через пустий рядок йде анотація. Рекомендований об’єм анотації – до п’ятисот символів. Анотацію бажано подавати англійською мовою, у разі подання
    анотації іншою мовою оргкомітет виконає її переклад на англійську
    мову.
  • Далі через пустий рядок – текст тез

Рисунки (якщо є) рекомендується робити у відтінках сірого або чорно-білими, щоб переконатися в їх адекватному відображенні при друку.

Список літератури (якщо є) наводиться наприкінці тез. Для електронних джерел наводиться назва ресурсу (чи окремої публікації на ньому) і URL веб-сторінки.

Текст тез повинен бути представлений у форматі OpenDocument Text (.odt).