O konferencji

26.04 – 29.04 2018 roku we Lwowskim Narodowym universytecie imieni Iwana Franki odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-praktyczna «FOSS Lviv»

Kierunki prac konferencji:

  1. Swobodne oprogramowanie w edukacji;
  2. Swobodne oprogramowanie w nauce;
  3. Swobodne oprogramowanie w biznesie;
  4. Swobodne oprogramowanie w domu.

Języki konferencji — ukrainski, rosyjski, bialorusky, polski, angielsky.

Na konferencje są zaproszeni programisty, uzytkownicy, IT-menedżery i
wszystcy zainteresowani wykorzystaniem wolnego oprogramowania.

Zadania, które stoją przed FOSS Lviv-2018 – zapewnienie efektywnej komunikacji i wymiany informacji, omówienie perspektyw rozwoju wolnego oprogramowania w business-sektorze, nauki i edukacji, a także inicjowania nowych projektów z wykorzystaniem OSS. Sprawozdania i dyskusje stosuja sie praktycznych aspektów opracowania i wprowadzenia oprogramowania, obniżenia kosztów licencji i utrzymania systemów informacyjnych.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się do 16.03.2016 (więcej szczegółów na tej stronie).

Streszczenia należy nadać do 31.03.2018.

Dla uczestników, którzy nie będą mogli przyjechać do miasta na konferencji zorganizowanej przez sekcji internetowej konferencji z wykorzystaniem technologii BigBlueButton. Specyfikacje dla strony klienta.
Obszar badania, aby sprawdzić sprzęt i oprogramowanie Internet odcinka zostanie poszerzona 11 i 12 kwietnia 2018

Organizatorami konferencji są:


blog comments powered by Disqus