ПРОГРАМА конференції FOSS Lviv-2012

April 26, 2012 21:14

Сформовано остаточну програму конференції FOSS Lviv-2012.

Пленарне засідання 27.4.2012 10-00 13-00
актова зала ЛНУ імені Івана Франка

1. Привітання від ректорату ЛНУ імені Івана Франка
2. Привітання декана факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка
3. А.Е. Новодворский «ALT LINUX как пример сводобной платформы» ЛН
4. Радченко Ю.А. Державна політика у сфері ВПЗ. ДЦНТП з розповсюдження ПЗ з відкритим кодом: велика перемога чи велика профанація?
5. Алексеев Е.Р., Брагилевский В.Н. «Использование свободного программного обеспечения в университетах и исследовательских учреждениях Российской Федерации
6. Kostiuk D.A., Pynkin D.A. «FREE/LIBRE SOFTWARE USAGE IN THE BELARUSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
7. Г. Злобін Аналіз використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України
8. Злобін Г. Мюнхен за рік заощадив 4 млн евро завдяки переходу на Linux: хроніка подій

Секційні засідання 14-00 – 19-00

Увага!!! Секційні засідання будуть проводитись на факультеті електроніки (вул. Драгоманова 50).
Рекомендований маршрут переходу від головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка до факультету електроніки

Секція “ВПЗ в освіті”
аудиторія №2 факультету електроніки (вул. Драгоманова 50)

1. Артеменко В.Б. Соціальні сервіси в дистанційному навчанні
2. Батюк А.Я., Злобін Г.Г. Використання ВПЗ для тестування апаратного забезпечення ПЕОМ в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка
3. Бойко Я., Ванькевич Д., Злобін Г. Використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка
4. Чоповський С. С. ВПЗ ― можливість цікавого навчання від малечі до науковця
5. Шапо В. Ф., Шевченко Т. І. Застосування вільного програмного забезпечення для підготовки спеціалістів зі створення суднових інформаційних систем і комп’ютерних мереж
6. Смалько О.А.Огляд дистрибутивів LINUX, створнеих на базі DEBIAN/UBUNTU, що використовуються у сфері освіти
7. Зенько С.И., Ненартович М.В. Использование свободного программного обеспечения для реализации функций контроля при обучении студентов специальности “Математика. Информатика» в педагогическом вузе”
8. Апуневич С.В., Апуневич С.Є. Обробка результатів виконання лабораторних робіт як спосіб елементарного навчання програмування

Секція “ВПЗ в науці”
аудиторія №1 факультету електроніки (вул. Драгоманова 50)

1. Сітало В.С., Ясько М.М. «Новий підхід до створення INITRAMFS»
2. Мартинюк-Лотоцький К.П. «Використання вільного ПЗ для управління телескопом»
3. Рудий М.Ф. «Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм»
4. Бублик П. І., Ткач О.І., Злобін Г.Г. «Автоматизація фізичного експерименту засобами фірми Cypress Semiconductor»
5. О.М. Яремчук, С.П. Дзюба «Спотворення спектрів сигналів внаслідок джиттеру частоти дискретизації»
6. Карагода А.І., Стальбоўская Н.І. «Перспективы развіцця свабоднаго праграммнага забезпечэння у беларускіх “аблаках”»
7. Levitchi A., Duca M. «SCIENTIFIC INQUIRY BASED EDUCATION AND FOSS»
8. Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М. «Організація Інтернет-доступу до віддалених баз даних»
9. Алєксєєв Є.Р., Чеснокова О.В., Савченко М.А., Хохлова А.А. Про досвід використання компілятора gcc та технології OPENMP при розв’язанні задач обчислювальної математики
10. Дідюк І. OpenQA – система автоматизованого тестування дистрибутивів ОС Linu
11. Булка Ю.А. Emacs Org-Mode у навчанні та науковій роботі
12. Чмихало О. С. Вільний програмний каркас для роботи з блок-діаграмами
13. Голубник М.Г. Використання бібліотеки Qt для написання гітарного тюнера
14. Луцків А.М. Використання відкритого програмного забезпечення у науково-дослідних роботах і навчальному процесі кафедри комп’ютерних систем та мереж ТНТУ ім. І. Пулюя
15. Рудий М.Ф. Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм
16. Шийка Ю.Я., Шувар Р.Я. Виконання завдань розподіленої обробки зображення Під управлінням системи CONDOR
17. Сідун Н. М., Чичкарьов Є. А. Використання обчислювального кластера з ОС Linux у вищому навчальному закладі
18. Wszeborowska A. and Swierczewski L. Library for advanced functions in algorithms, data structures and AI implemented in C/C++ – Olib
19. Зубов М.В., Пустыгин А.Н., Старцев Е.В. Статический анализ ПО с помощью его промежуточных представлений и технологий с открытым кодом
20. Пеленицын А. Программная реализация декодера одного класса помехоустойчивых кодов на алгебраических кривых: проектирование на основе шаблонов обобщенного и мета- программирования
21. Білінський А.І. ВПЗ для астрономічних спостережень

Секція “ВПЗ в бізнесі”
аудиторія №2 факультету електроніки (вул. Драгоманова 50)

1. І. Ю. Власенко Автоматизовані системи створення та супроводу пакетів у дистрибутиві ALT LINUX. Крок у майбутнє
2. Піскозуб Й. З., Миклушка І. З. Піскозуб Л.Г. «Досвід та преспективи використання вільного ПЗ у видавничо-поліграфічній галузі»
3. Піскозуб А.З. Використання вільного програмного забезпечення для підвищення рівня захищеності комп’ютерних мереж та систем
4. Сало М., Ванькевич Д. «Дистрибутив ZENTYAL для побудови серверів для малого та середнього бізнесу»
5. Zhhuta V. Using Puppet to reduce Time to Deployment
6. Апуневич С.Є. Потужний, надійний та доступний корпоративний брандмауер/маршрутизатор на основі ОС Debian Gnu/Linux та системи Shorewall
7. Павлишенко Б.М., Квач З.А. Побудова Веб-інтерфейсу для XML-даних в мобільних пристроях
8. Наумко М. “Вільні ліцензії у законодавчій неволі”

Пленарне засідання 28.4.2012 10-00 12-00
аудиторія №1 факультету електроніки (вул. Драгоманова 50)

1. Доповіді керівників секцій
2. Дискусія
3. Закриття конференції

Author: Дмитро Ванькевич

Back to news list
blog comments powered by Disqus