Оновлена попередня програма конференції

April 26, 2012 09:54

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА конференції FOSS Lviv-2012

Пленарні засідання

Пленарне засідання 27.4.2012 10-00 13-00
Пленарне засідання 28.4.2012 14-00 17-00

1. Привітання від ректорату ЛНУ імені Івана Франка
2. Привітання декана факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка
3. А.Е. Новодворский «ALT LINUX как пример сводобной платформы»
4. Радченко Ю.А. Державна політика у сфері ВПЗ. ДЦНТП з розповсюдження ПЗ з відкритим кодом: велика перемога чи велика профанація?
5. Алексеев Е.Р., Брагилевский В.Н. «Использование свободного программного обеспечения в университетах и исследовательских учреждениях Российской Федерации
6. Kostiuk D.A., Pynkin D.A. «FREE/LIBRE SOFTWARE USAGE IN THE BELARUSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
7. Г. Злобін Аналіз використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти України
8. Хачіров Т.С. «Правові аспекти використання ІКТ у навчальних закладах»
9. Бабич Т.Ю. «MOZILLA — вчора, сьогодні, завтра»
10. Ткаченко Н.О. «Переваги використання вільного ПЗ в організації наукової діяльності університету»
11. Тверезовська Н. Т., Ліпська В. В. «Перехід університетів України на вільне програмне забезпечення»
12. Чубарьян А.С. Обзор возможностей существующего открытого ПО для работы с музыкальними данными
13. Злобін Г. Мюнхен за рік заощадив 4 млн евро завдяки переходу на Linux: хроніка подій

Секційні засідання 14-00 -19-00
Секція “ВПЗ в освіті”

1. Артеменко В.Б. Соціальні сервіси в дистанційному навчанні
2. Батюк А.Я., Злобін Г.Г. Використання ВПЗ для тестування апаратного забезпечення ПЕОМ в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка
3. Бойко Я., Ванькевич Д., Злобін Г. Використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка
4. Чоповський С. С. ВПЗ ― можливість цікавого навчання від малечі до науковця
5. Франчук В.М. JOOMDLE: ІНТЕГРАЦІЯ CMS JOOMLA! ТА LCMS MOODLE
6. Франчук Н.П. Україномовна локалізація MLE-MOODLE
7. Іванов В.Г., Гвозденко М.В., Кошева Н.А. Системи дистанційного навчання
8. В.М. Харченко, Л.В. Ваврикович, І.І. Карпенко Використання електронного навчального курсу математики як засобу підготовки до ЗНО
9. Кривенко О.В., Чичкарьов Є.А. Використання відкритого програмного забезпечення для організації дистанційного навчання в технічному університеті
10. Лазурчак І.І., Кобильник Т.П., Грозовський В.В. Інформаційні технології в підготовці магістрів фізико-математичних спеціальностей педагогічного університету
11. Малихіна Т.В. Віртуальний лабораторний практикум на базі GEANT4 в середовищі ОС LINUX для вивчення процесів взаємодії випромінювання з речовиною
12. Періг О. В., Кисіль А. В., Матвєєв І. А., Міхєєнко Д. Ю. Застосування вільних математичних пакетів до розв’язання задач теоретичної механіки
13. Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Підтримка шкільної математики вільнопоширюваним ПЗ
14. Шапо В. Ф., Шевченко Т. І. Застосування вільного програмного забезпечення для підготовки спеціалістів зі створення суднових інформаційних систем і комп’ютерних мереж
15. Смалько О.А.Огляд дистрибутивів LINUX, створнеих на базі DEBIAN/UBUNTU, що використовуються у сфері освіти
16. Воронкін О. С. «Хмарні» обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ
17. Зенько С.И., Ненартович М.В. Использование свободного программного обеспечения для реализации функций контроля при обучении студентов специальности “Математика. Информатика» в педагогическом вузе”
18. Апуневич С.В., Апуневич С.Є. Обробка результатів виконання лабораторних робіт як спосіб елементарного навчання програмування

Секція “ВПЗ в науці”

1. Сітало В.С., Ясько М.М. «Новий підхід до створення INITRAMFS»
2. Мартинюк-Лотоцький К.П. «Використання вільного ПЗ для управління телескопом»
3. Рудий М.Ф. «Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм»
4. Бублик П. І., Ткач О.І., Злобін Г.Г. «Автоматизація фізичного експерименту засобами фірми Cypress Semiconductor»
5. О.М. Яремчук, С.П. Дзюба «Спотворення спектрів сигналів внаслідок джиттеру частоти дискретизації»
6. Карагода А.І., Стальбоўская Н.І. «Перспективы развіцця свабоднаго праграммнага забезпечэння у беларускіх “аблаках”»
7. Levitchi A., Duca M. «SCIENTIFIC INQUIRY BASED EDUCATION AND FOSS»
8. Прилуцка Н. С. «Використання вільного програмного забезпечення при створенні науково-освітніх електронних бібліотек»
9. Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М. «Організація Інтернет-доступу до віддалених баз даних»
10. Алєксєєв Є.Р., Чеснокова О.В., Савченко М.А., Хохлова А.А. Про досвід використання компілятора gcc та технології OPENMP при розв’язанні задач обчислювальної математики
11. Баранецький В. І. Побудова тернарних графіків засобами MAXIMA
12. Дідюк І. OpenQA – система автоматизованого тестування дистрибутивів ОС Linux
13. Булка Ю.А. Emacs Org-Mode у навчанні та науковій роботі
14. Чмихало О. С. Вільний програмний каркас для роботи з блок-діаграмами
15. Голубник М.Г. Використання бібліотеки Qt для написання гітарного тюнера
16. Луцків А.М. Використання відкритого програмного забезпечення у науково-дослідних роботах і навчальному процесі кафедри комп’ютерних систем та мереж ТНТУ ім. І. Пулюя
17. Рудий М.Ф. Використання крос-платформного інструментарію розробки програмного забезпечення Qt для створення навчальних програм
18. Шийка Ю.Я., Шувар Р.Я. Виконання завдань розподіленої обробки зображення Під управлінням системи CONDOR
19. Сідун Н. М., Чичкарьов Є. А. Використання обчислювального кластера з ОС Linux у вищому навчальному закладі
20. Ткаченко Н.О. Переваги використання вільного ПЗ в організації наукової діяльності університету
21. Wszeborowska A. and Swierczewski L. Library for advanced functions in algorithms, data structures and AI implemented in C/C++ – Olib
22. Зубов М.В., Пустыгин А.Н., Старцев Е.В. Статический анализ ПО с помощью его промежуточных представлений и технологий с открытым кодом
23. Пеленицын А. Программная реализация декодера одного класса помехоустойчивых кодов на алгебраических кривых: проектирование на основе шаблонов обобщенного и мета- программирования
24. Білінський А.І. ВПЗ для астрономічних спостережень

Секція “ВПЗ в бізнесі”

1. І. Ю. Власенко Автоматизовані системи створення та супроводу пакетів у дистрибутиві ALT LINUX. Крок у майбутнє
2. Зелінський О.Л.«Досвід впровадження відкритого програмного забезпечення в стартапах компанії Медіа-Ключ»
3. Сейдаметов Г. С. «Поштовий сервер IREDMAIL в бізнесі».
4. Чубарьян А.С. «Обзор возможностей существующего открытого ПО для работы с музыкальными данными»
5. Словінський О.В., Словінська О.Д «Технологія AJAX у інформаційних системах автоматизованого збору та опрацювання даних»
6. Піскозуб Й. З., Миклушка І. З. Піскозуб Л.Г. «Досвід та преспективи використання вільного ПЗ у видавничо-поліграфічній галузі»
7. Піскозуб А.З. Використання вільного програмного забезпечення для підвищення рівня захищеності комп’ютерних мереж та систем
8. Сало М., Ванькевич Д. «Дистрибутив ZENTYAL для побудови серверів для малого та середнього бізнесу»
9. Триус Ю.В., Герасименко І.В. Використання вільнопоширюваного програмного забезпечення для створення систем управління навчальним процесом у ВНЗ
10. Zhhuta V. Using Puppet to reduce Time to Deployment
11. Апуневич С.Є. Потужний, надійний та доступний корпоративний брандмауер/маршрутизатор на основі ОС Debian Gnu/Linux та системи Shorewall
12. Павлишенко Б.М., Квач З.А. Побудова Веб-інтерфейсу для XML-даних в мобільних пристроях
13. Наумко М. “Вільні ліцензії у законодавчій неволі”

Author: Дмитро Ванькевич

Back to news list
blog comments powered by Disqus