Опубліковано перелік тез які включено до збірника

04 квітня 2013, 01:17

Перелік тез які включено до збірника

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ТЕКСТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ: ВИКОРИСТАННЯ ДЕТЕКТОРІВ ІНТЕРНЕТ-ПЛАГІАТУ В АКАДЕМІЧНОМУ СЕКТОРІ. Воронкін О. С.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ NIGMA-МАТЕМАТИКА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НАЙПРОСТІШИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ Воронкін О. С.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ АНАЛІТИЧНОГО ІНТЕҐРУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ЗІ СТАЛИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ У ВІДКРИТИХ СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛҐЕБРИ Періг О. В., Литвинов М. Г., Дериглазов О. І.
Аналіз та обробка даних за допомогою вільного програмного забезпечення у сфері навчання Хоткевич К.В.
Редактор Тонкої графіки І.ДронюК, Л.Легкий, Н.левандович
Міграція програмного забезпечення для документообігу на Linux Батюк А.Я.
ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ Вдовичин Т.Я
КЛІЄНТСЬКЕ ПРИЙМАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ LINUX ЯК НАСЛІДОК ЦИФРОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ТЕЛЕБАЧЕННІ Степура І.В.
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА УКРАЇНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКАНАТА будаш н.а.
YouTube Media Player Нікітенко Є.С., Фесенко Є.С.,
АГЕНТ-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИРОБЛЕННЯ ВЕБ-АНАЛІТИКИ У СФЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Артеменко В.Б.
Аналіз можливостей вільного програмного забезпечення на основі Apache OpenOffice Попова Я.С., Кравченко В.С.
СТРУКТУРА ТИПОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМІ EPRINTS Прилуцька Н.С.
ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КУРСАХ ПРИСВЯЧЕНИХ ВИСОКОПРОДУКТИВНИМ ОБЧИСЛЕННЯМ У ТНТУ ІМ.І.ПУЛЮЯ Луцків А.М., Мороз Р.І.
ВІЛЬНІ ГРАФІЧНІ РАСТРОВІ РЕДАКТОРИ Мартиненко Н.М.
ДИСТРИБУТИВ VORTEXBOX 2.1 Злобін Григорій, Петро Шалавило
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАД З ІНФОРМАТИКИ Лопай С.А., Шипілов А.В.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВНЕСЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В БАЗУ ЗНАНЬ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Дутчак М.С.
Drupal як засіб підтримки вдосконалення професійної діяльності педагогів Колос К. Р.
Відкрита система тестування для контролю знань студентів Якимів В.С., Піскозуб Й.З., Піскозуб Л.Г.
СИСТЕМА ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ ПО ТОЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ М. А. Лісогорський
Засоби та інструменти автоматизованого перекладу Франчук Н.П.
ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ КНИГ Басок П.Г.
СТВОРЕННЯ ОСВІТНІХ WEB-РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЛУЖБ GOOGLE APPS FOR EDUCATION Франчук В.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ GITHUB
ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ
СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Iванiнська I.I., Абдурайiмов Л.Н
ПРО ВИВЧЕННЯ ВІЛЬНО ПОШИРЮВАНИХ ОФІСНИХ ПАКЕТІВ
В ЧНПУ ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф., Костюченко А.О., Пеньков А.В., Цибко Г.Ю., Шкардибарда М.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ
КРОСТПЛАТФОРМЛЕННИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Хамула O., Сорока Н.
Вільні програми верстки для видавців Дмитрів Л.Й.
ВЕБ-ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ НА ПРИКЛАДІ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» Артеменко В.Б., Куліненко Р.О.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИСТРИБУТИВ В УНИВЕРСИТЕТЕ. Е. Р. Алексеев, В. И. Родионов, О. В. Чеснокова, С. С. Чоповский
Применение Оптимальных аппроксимирующих сплайнов для решения уравнения теплопроводности. В. И. Родионов, Н. В. Родионова, Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова
DMATHS – ІНСТРУМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ. Горбенко К.О.
«Сравнение интегрированных сред разработки приложений на Java с открытым сходным кодом: Eclipse и IntelliJ IDEA» Калиниченко А. В.
Створення вільного крос-платформного програмного каркасу для математичних обчислень з допомогою інструментарію розробки програмного забезпечення Qt. Рудий М.Ф.
Практика використання навчального середовища Moodle в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кузьмінська О.Г., Мокрієв М.В.
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ ЧАНДРАСЕКАРА В ON-LINE ПАКЕТІ НАУКОВИХ РОЗРАХУНКІВ “JSCIENCE” Щербаков К. М.
SuperCollider як один з провідних вільних програмних засобів для компонування алгоритмової музики Булка Ю. А.
УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ В ВИРТУАЛИЗОВАННЫХ СРЕДАХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБЛАКА. Сейдаметов Г.С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРПРЕТАТОРА PERL ДО І ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТІННЯ НЕБУЛЯРНИХ ОБ’ЄКТІВ. Мелех Б.Я., Кошмак І.О.
ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ TALYS ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ НАУКОВИХ ДАНИХ ТА АНАЛІЗУ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ Малихіна Т.В.
Вільне модульне інтегроване середовище розробки
програмного забезпечення Eclipse
Корнейко О.С.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ «РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ КРИМУ» ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ Мустафаева Э.И.
Мобільні операційні системи.Розвиток впз на мобільних пристроях Курдаєв О.С.
Використання вільного програмного забезпечення для
впровадження IP телефонії в корпоративному сегменті.
Куян Е. М.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ РІШЕНЬ В ВИКЛАДАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦІПЛІН ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Степанова М.Г., Зайка Д.С., Зайка Т.О., Плєтньова Т.В.
СИСТЕМА МЕДИКО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІІ У ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Зайка Д.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗOPENSOURCE МЕНЕДЖЕРІВ ПАРОЛІВ Гончарова Юлія Володимирівна, Паличева Ганна Миколаївна
ВЫКАРЫСТАННЕ КАРТАГРАФІЧНЫХ ДАДЗЕНЫХ ПРАЕКТА OPENSTREETMAP У ПРЫКЛАДНЫХ ПРАГРАМАХ ГІС А.А. Волчак, Д.А. Касцюк, Д.А. Пятроў
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ В 10-11 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ LMS Харченко В.М., Ваврикович Л.В
ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Баранецький В.І., Кобильник Т.П., Когут У.П.
МОЖЛИВОСТІ КОНВЕРТАЦІї КОЛЬОРОВИХ ПРОСТОРІВ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Миклушка І.З., Пилипюк В.В.
ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ, ТЕМПЕРАТУРИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. Мартинюк-Лотоцький К.П.
Synfig Studio програмне середовище для впровадження медіаосвіти в школи України. Остапенко Л.П., Соловйова О.К.
ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОПОШИРЮВАНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛОГІЧНИХ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ Твердохліб І.А.
Polish BOINC projects Łukasz Świerczewski
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ EFRONT У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Бойченко О.А.
СТУДЕНТСЬКА СПІЛЬНОТА PLLUG Чмихало О. С., Скляр В. В., Шевчик В. Б.
Використання системи MOODLE для розробки дистанційного курсу з фізики Клевакін Д.Л.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІЛЬНО РОЗПОВСЮДЖУВАНИХ ERP-СИСТЕМ ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ В ГАЛУЗІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Шапо В. Ф., к.т.н., доцент, Воловщиков В. Ю., к.т.н., доцент
ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ З ВИКРИСТАННЯ ПАКЕТУ OPENFOAM Сідун Н.Н., Чичкарьов Е.А.
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ MOODLE ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ Акіншина С.М.
ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ INKSCAPE ДЛЯ НАВЧАННЯ ВЕКТОРНІЙ ГРАФІЦІ Сейдалиева З.С.
ОСОБЛИВОСТІ СВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕСТІВ В AcroTЕX Подошвелев Ю.Г., Подошвелева О.Г
ПОРІВНЯННЯ ШВИДКОСТЕЙ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО КРОКУ ІНТЕГРУВАННЯ У БАЗОВОМУ АЛГОРИТМІ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО РОЗРАХУНКУ ДИФУЗНОГО ЙОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕБУЛЯРНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ОС LINUX UBUNTU 10.04 ТА WINDOWS 7 Бугаєнко О.С. , Мелех Б. Я.
Соціальні мережі та хмарні сервіси. Використання безоплатного/відкритого програмного забезпечення при розробці мобільних аплікацій. Подібка І., Шевчик В., Сегелин О., Андрусейко Р., Носуліч Д.
РОЗРОБКА ДОДАТКІВ ДЛЯ ANDROID З ВИКОРИСТАННЯМ ECLIPSE Самсонов Є.С., Кадирова С.М.
ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОСВІТІ:
ХМАРНЕ РІШЕННЯ
Сєйтвелієва С.Н., Аблялімова Е.І.
Approach to evaluate effectiveness of human-computer interaction with contemporary GUI D.A. Kostiuk, S.S. Derechennik, A.V. Shitikov, O.O. Latiy
Реалізація проекту порогової сегментації зображень в IDE CodeBlocks з використанням бібліотек fftw та freeimage
Сулимко Р. Т., Шувар Р. Я.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Дьячкова О. В.
Microsoft и Open Source. Пишем историю заново. Хрущелёв Константин Леонидович
РОЗРОБКА C# ДОДАТКІВ НА MONO Ветеранова Д.С., Медведєв М.А.
Вільне модульне інтегроване середовище розробки
програмного забезпечення Eclipse
Корнейко О.С.
ВИКОРИСТАННЯ GCC ТА GNU OCTAVE
ПРИ МОДЕЛЮВАННІ РОБОТИ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ
Є. Р. Алєксєєв, А. А. Каракозов, Т. В. Кучер
СВОБОДНЫЙ ПАКЕТ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ LIBREOFFICE КАК АЛЬТЕРНАТИВА MICROSOFT OFFICE Максут А.А.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА MOODLE В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ. Макаренко О.Л.

Автор: Дмитро Ванькевич

Назад до списку новин
blog comments powered by Disqus