Zarejestruj się

  1. co najmniej 3 symboli

  2. co najmniej 4 symboli

  3. Takie same jak i hasło

  4. Państwa adres elektroniczny

  5. Conference rules are requiring real names

  6. Skąd Państwo pochodzicie?

  7. Miejsce pracy/studiów i dziedziny działalności (z krótką nazwą organizacji)

  8. Free Software / Open Source (FS/OS) projekty w których Państwo brali lub bierzecie udział i Państwa rola w nich

  9. This option allows to receive news and other useful information from the Conference organizers.

  10. By choosing this You are going to take part in working discussions on the Conference preparing and carrying on. Being a volunteer project, LVEE is often subject to shortage of performers, and therefore we recomend to activate this option and to actively participate in work of the organization board.