Materiały konferencji

Along with publishing the book of abstracts, online publication of the FOSS Lviv proceedings is planned here. Abstracts, presentations and any other accompanying materials will appear after the end of the Conference.

Wraz z publikacją książki streszczeń, publikacji onlinowe postępowania FOSS Lwów-2012 są planowane dlia rozmeszczenia tutaj. Streszczenia, prezentacje i inne materiały towarzyszące pojawią się po zakończeniu konferencji.


Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012:збірник наукових праць – перегляд та завантаження

Презентації – перегляд та завантаження

VIDEO


Streszczenia, prezentacje i inne materiały FOSS Lviv 2011

blog comments powered by Disqus