ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ FOSS LVIV-2017

27.4.2017

Заїзд і поселення учасників конфернції

28.04.2017

Реєстрація учасників конференції: 9-­00 10-­00

місце проведення: головний корпус ЛНУ імені Івана Франка, вул. Університеська 1

Пленарне засідання: 10-­00 13-­30

місце проведення: головний корпус ЛНУ імені Івана Франка, вул. Університеська 1, дзеркальна зала

 • Привітання від ректорату ЛНУ імені Івана Франка
 • Привітання декана факультету електроніки ЛНУ імені Івана Франка
 • Дубіцкі А.В., Балашкова Г.І., Касцюк Д.А. Параўнанне сістэм кіравання канферэнцыямі
 • Курьянович О.В. Використання вільного програмного забезпечення в ЛНМУ імені Данила Галицького
 • Савоченко Р. О.OpenSCADA — відкрита SCADA система у перспективах релізу 0.9LTS
 • А. Шевчик Слово спонсора (Vakoms)
 • Франчук В.М. Використання вільнопоширюваного програмного забезпечення у курсі «Адміністрування веб-орієнтованих навчальних комп’ютерних систем
 • Гриб’юк О.О. Комп’ютерне моделювання та робототехніка в навчально-виховному процесі сучасного навчального закладу
 • Петльований А.Т.ROS програмне забезпечення із відкритим кодом для роботів
 • Франчук Н.П. Використання програми Freemind під час вивчення дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови
 • Олексюк В.П. Організаційно-педагогічні аспекти використання хмарної платформи Apache Cloudstack у навчальному процесі
 • Чичкарьов Є.А., Сергієнко А.В., Кривенко О.В. Інформаційна система обліку результатів наукової роботи співробітників і студентів ВНЗ на базі CMS Wordpress

Перерва на обід: 13­-30 14-­30
Рекомендований маршрут переходу від головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка до факультету електроніки

Пленарне засідання: 14-­30 19­-00

місце проведення: факультет електроніки ЛНУ імені Івана Франка, вул. Драгоманова 50, ауд. 1

 • Баранов М.В., Кравчук О.М. Інтеграція GDB у вільне навчальне середовище програмування
 • Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Р.В. Тестування у Mediawiki засобами extension Mediawikiquizzer
 • Касцюк Д.А., Лацiй А.А., Маркiна А.А., Сiдарович Д.А Біяметрычная ацэнка якасці экранных клавіятур
 • Корзун Н.І. Використання ОС Linux в навчальному процесі
 • Куса С.К., Чоповський С.С. Використання програми Scribus в процесі створення шкільної газети
 • Марковський А.А., Жишкович А.В., Малий Т.С., Апуневич С.В. Застосування середовища R для аналізу спектроскопічних даних
 • Tistechko M., Martyniul-Lotochkyi K.P., Apunevych S.V. Investigation of interference filter in optical design of laser location station
 • Усенко В.А., Малежик П.М. Використання wxMaxima для розв’язання задачі знаходження екстремумів функцій
 • Хомінятич А.В., Голуб О.І., Колотій А.В., Мерзликін П.В. Переглядач коміксів з динамічною версткою для мобільних платформ
 • Шамонiн В.П. Сістэма вымярэння і аналізу электрамiаграфiчных сігналаў чалавека на базе платформы Arduino
 • Юрченко А.О. До питання про вибір програмних засобів для створення та редагування веб-контенту як ік-компетентність сучасного вчителя

29.04.2017

Пленарне засідання: 10­-00 13-­00, 14­-30 19­-00

місце проведення: факультет електроніки ЛНУ імені Івана Франка, вул. Драгоманова 50, ауд. 1

 • Артеменко В.Б. Соціальні сервіси Web 2.0 та хмарні обчислення як інструментарій відкритих онлайн курсів
 • Бойко В. Я., Бойко Я. В. Бібліотека WineLib як засіб вивчення програмних інтерфейсів операційних систем
 • Божко В.В., Рибак О.С., Кузьменко А.В. Розробка програмного забезпечення для перевірки учнівських робіт з інформатики “Assesstant”
 • Величко В.Є. Концептуальні засади застосування вільного програмного забезпечення в фаховій підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики
 • Воронкін О. С. Використання вільного програмного забезпечення в Сєвєродонецькому обласному музичному училищі ім. С. С. Прокоф’єва
 • Дмитрук С.В. Автоматична обробка зображень методом Ateb-Габора
 • Злобін Г. Г. Використання вільного програмного забезпечення у навчальному курсі “Програмування вбудованих систем”
 • Кузьменко А. Персоналізоване віртуальне навчальне середовище Mahara як засіб для створення е-портфоліо учнів старших класів
 • Любунь З.М., Рабик В.Г. Використання мови Python у лабораторних практикумах пов’язаних з аналізом даних
 • Пархац К.Г. Выкарыстанне бібліятэкі scikit-learn ў задачы класіфікацыі рухаў трэкбола
 • Рафальська М.В., Лященко Г.М. Формування компетентностей учнів у галузі математично-природничих дисциплін засобами комп’ютерного моделювання

Перерва на обід: 13­-30 14-­30

 • Флюнт О. Є. Використання графічного інтерфейсу створеного у середовищі Qt Creator для організації проведення обчислень інтегральних перетворень Фур’є
 • Харченко В.М. Використання LMS Moodle для підготовки учнів до олімпіад з інформатики
 • Чоповський С.С. Використання одно-платних мінікомп’ютерів та OPENSCADA в ПТНЗ
 • Шапо В.Ф., Шевченко Т.І. Застосування вільного програмного комплексу freecad для підготовки технічних спеціалістів на морському транспорті та в містобудуванні
 • Маржан М.М. Огляд можливостей Percona Monitoring and Management
 • Дискусія
blog comments powered by Disqus